Sirah Sahabat – Abdullah Bin Sirjis

 

Namanya :

Abdullah b. Sirjis Al-Muzani dari qabilah Muzainah. Beliau pernah bersumpah setia dengan Bani Makhzum.

Kehidupanya :

Abdullah salah seorang sahabat Nabi saw yang pernah makan roti dan daging bersama beliau dan ia pernah melihat cap kenabian Rasulullah saw (Khatamun Nubuwah). Dalam hadist riwayatnya juga pernah ia mohon kepada Nabi saw untuk minta kepada Allah agar mengampuni dosanya. Beliau tinggal di Bashrah.

Riwayatnya Allah SWT telah berkenan mengabdikan nama beliau dalam 17 (tujuh belas) hadist, di antaranya disebutkan Muslim sendiri saja tiga hadist. Selain dari itu tersebar dalam Sunan-sunan yang empat.

 

Diantara tiga hadist yang disebutkan dalam Muslim ialah, “Adalah Rasulullah saw apabila hendak berangkat bepergian beliau berlindung (memohon perlindungan Allah SWT) dari lelahnya perjalanan, berbaliknya kepada keadaan yang menyedihkan jatuhnya atau menurunnya keadaan sesudah mendapat ketinggian atau berbaliknya dari tetap pendirian menjadi tidak tetap atau menjadi mundur setelah tadinya maju dan bertambah-tambah, juga dari doa orang teraniaya dan melihat pemandangan yang tidak menyenangkan pada atau dalam keluarga/ahli-famili dan harta.”

Tinggalkan balasan

Alamat email Anda tidakan akan pernah kami publish Kolom yang wajib diisi ditandai *