Boleh Mengucapkan Selamat Natal ?

Boleh Mengucapkan Selamat Natal ?   Pertanyaan: Dwi – Jepang Assalamualaikum wr.wb. Pada bukunya yang berjudul “Membumikan Al Quran” Prof. Quraish Shihab menggunakan ayat berikut yang menjadi landasan pembenaran bolehnya mengucapkan selamat natal kepada kaum nasrani. Bagaimana sebenarnya tafsir dari ayat berikut ini? “Hai Maryam, engkau melakukan yang amat buruk. Ayahmu bukan penjahat, ibumu pun …

Selengkapnya...