Wanita Tiang Negara

Wanita Tiang Negara     Oleh : Kusrini Ambarwati ”Orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh pada kemakrufan, mencegah kemungkaran, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan taat kepada

Selengkapnya...

Ulama Khosyah

Ulama Khosyah   Oleh : KH. Didin Hafidhuddin Terdapat dua ayat dalam Alquran yang memuat kata-kata ulama, yaitu dalam surat As-Syura ayat 197 dan surat Fathir ayat 28. Ayat yang pertama, walaupun asbabun-nuzul-nya berkaitan dengan ulama Bani Israil, tetap substansinya berlaku universal, yaitu

Selengkapnya...

Tipe Orang Tua

Tipe Orang Tua   Oleh : Sabrur R Soenardi Peran orang tua sangatlah prinsip dalam ajaran Islam. Dalam sebuah riwayat, Nabi bersabda, ”Didiklah anakmu, karena mereka akan menghadapi zaman yang bukan zamanmu.” Sabda lain, ”Setiap anak lahir dalam keadaan suci, orang tuanyalah yang akan menjadi penentu, apakah si anak akan menjadi

Selengkapnya...

Tidak Memperkaya Diri

Tidak Memperkaya Diri   Oleh : Nasril Zainun Dua khalifah dari Bani Umaiyah, Umar bin Abdul Aziz, dan Abdul Malik bin Marwan, merupakan contoh penguasa yang benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan diri sendiri dan keluargannya. Khalifah Umar (berkuasa pada 717-720 M) bahkan sangat takut kepada Allah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan

Selengkapnya...